OMEGA-PRAKSIS

USŁUGI POLIGRAFICZNE

 

 

 

 

W zakresie usług poligraficznych wykonujemy:

  • kserokopie czarno-białe i kolorowe,

  • Wydruki komputerowe,

  • skład komputerowy książek,

  • projektowanie komputerowe druków akcydensowych, etykiet itp.

  • druk wizytówek i zaproszeń itp.

 

ul. Wyszyńskiego 3A

95-200 Pabianice

Czynne w godz. 9 -16
oprócz sobót

tel. 0-42 213 00 05
E-mail: omega-praksis