OMEGA-PRAKSIS 

USŁUGI BIUROWE

 

 

 

 
W zakresie usług biurowych polecamy:

  • pisanie podań i pism procesowych,

  • regulację stanów prawnych nieruchomości i lokali (akty własności, postępowanie spadkowe i podatkowe) duże doświadczenie w prowadzeniu tych spraw

  • wypełnianie PIT- ów rocznych,

  • wypełnianie wsze4lkich wniosków: o emerytury, o mieszkanie, o spadek,

  • porady w sprawach administracyjno- prawnych,

  • maszynopisanie i przepisywanie tekstów na komputerze,

  • wypełnianie wszelkich druków, formularzy, ankiet,

ul. Wyszyńskiego 3A

95-200 Pabianice

Czynne w godz. 9 -16
oprócz sobót

tel. 0-42 213 00 05
E-mail: omega-praksis